Utvisning av våldtäktsmän

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Ju2019/

03228/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:76 av Ellen Juntti (M)
Utvisning av våldtäktsmän

Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att fler våldtäkter begångna av personer som inte är svenska medborgare leder till utvisning.

Enligt utlänningslagen får en utlänning utvisas om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Har personen inte tidigare gjort sig skyldig till brott ställs ett större krav på brottets allvar. Normalt krävs att straffvärdet överstiger fängelse ett år. Domstolen ska ta hänsyn till personens anknytning till det svenska samhället. En person får inte heller utvisas till ett land där denne riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan förnedrande eller omänsklig behandling eller bestraffning.

Regeringen har vidtagit olika åtgärder, bl.a. på det straffrättsliga området, som ger ökade förutsättningar för åklagare att yrka på utvisning.

Ytterligare åtgärder behöver emellertid vidtas och regeringen har därför för avsikt att tillsätta en utredning för att göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott i syfte att fler brottsdömda än i dag ska kunna utvisas.

Stockholm den 9 oktober 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-01)