Utsatta EU-medborgares rätt till vård

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1609 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1609 av Christina Höj Larsen (V)
Utsatta EU-medborgares rätt till vård

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag delar kritiken från Röda Korset och Statskontoret eller anser hon att den nuvarande ordningen är tillfredsställande?

Lagar och förordningar är utformade för att hålla över tid eftersom lagen annars hade behövt skrivas om så fort ett nytt problem uppstod. Det innebär att de ofta innehåller ett tolkningsutrymme där det sedan är upp till myndigheter och huvudmän att tolka och förhålla sig till lagen.

Det finns inget som hindrar huvudmännen eller Sveriges kommuner och regioner, som gör rekommendationer på detta område, att göra en gemensam tolkning av rättsläget.

Min och regeringens bedömning är därför att det inte krävs en lagändring för att förtydliga vilken tolkning huvudmännen ska göra. Det är de som är ansvariga för hälso- och sjukvården och som är bäst lämpade att göra en bedömning utifrån sina förutsättningar.

Stockholm den 10 februari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-03)