Utredning om studerandevillkoret

Svar på skriftlig fråga 2006/07:230 besvarad av Statsrådet Sven Otto Littorin

Statsrådet Sven Otto Littorin

den 6 december

Svar på fråga

2006/07:230 Utredning om studerandevillkoret

Statsrådet Sven Otto Littorin

Josefin Brink har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att regeringen ska utreda konsekvenserna av att studerandevillkoret avskaffas.

För det första vill jag säga att det inte är fråga om utförsäkring som Josefin Brink uppger i frågan. Avskaffandet av studerandevillkoret gäller enbart nybeviljade ersättningsperioder.

Regeringens beräkningar visar att det blir en marginell ökning av kostnaderna för ekonomiska bistånd som orsakas av att studerandevillkoret tas bort.

Det är också viktigt att poängtera att vi gör en stor omläggning av politiken vars hela syfte är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Meningen är inte att de som avslutar en utbildning och inte beviljas arbetslöshetsersättning på studerandvillkor ska bli arbetslösa. Meningen är att de ska få arbete.

Att arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring undermineras när studerandevillkoret tas bort @ för att det blir en större ekonomisk risk att säga upp sig från sitt jobb och skaffa sig en utbildning @ är inte ett riktigt påstående. Eftersom heltidsstudier är överhoppningsbara i arbetslöshetsförsäkringen i upp till fem år kan den som först arbetar, sedan studerar och sedan blir arbetslös, i likhet med vad som gäller i dag, få arbetslöshetsersättning baserad på det arbete han eller hon hade före studierna.

Josefin Brink skriver att den sociala snedrekryteringen kommer att öka när nyutexaminerade akademikers ekonomiska situation försämras. Jag tycker dock att det är mer rimligt att ett beslut om att studera fattas utifrån bedömningen av hur det påverkar möjligheterna att få arbete snarare än möjligheterna att få arbetslöshetsersättning.

Mot bakgrund av detta tycker jag inte att det finns något behov av att ytterligare utreda konsekvenserna av att ta bort studerandevillkoret.

Händelser

Inlämnad: 2006-11-28 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-12-06 Svar anmält: 2006-12-06

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-11-28)