USA:s proklamation om Marockos rätt till Västsahara

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1439 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1439 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
USA:s proklamation om Marockos rätt till Västsahara

Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om Sverige med kraft kommer att agera gentemot USA:s nytillträdda president Joe Biden för att förmå honom att dra tillbaka USA:s tidigare proklamation om att erkänna Marockos rätt till Västsahara och genom detta stå upp för FN-stadgan och den pågående FN-processen angående Västsaharas rätt till självständighet.

Västsahara utgör en avkoloniseringsfråga inom FN. Den Internationella domstolen antog ett rådgivande yttrande om områdets status 1975. Det innebär att världssamfundet inte erkänner Marockos anspråk på suveränitet över territoriet. Västsaharas status kan endast avgöras genom en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning som tillfredsställer det västsahariska folkets rätt till självbestämmande i enlighet med folkrätten, inklusive FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Ett erkännande av Marockos anspråk utan hänsyn till folkrätten och FN:s säkerhetsrådsresolutioner bidrar inte till en hållbar lösning av konflikten.

Regeringen kommer att fortsätta att stödja FN:s arbete för en lösning på frågan om Västsahara. Det är av högsta vikt – inte minst mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen på marken vid Guerguerat - att snarast möjligt tillsätta generalsekreterarens personliga sändebud för att åter få igång den politiska processen. Regeringen trycker på i FN för att så ska ske. Jag har själv tagit upp frågan med FN:s generalsekreterare António Guterres.

Jag talade också nyligen med min marockanska kollega och framhöll vikten av en återupptagen politisk process under FN:s ledning. Samma budskap har förmedlats till Polisario på senior tjänstepersonsnivå.

Regeringen kommer fortsatt att i alla sammanhang, inklusive i kontakter med den nytillträdda Biden-administrationen, vara tydlig om vikten av att verka för en återupptagen FN-ledd process för en lösning på frågan om Västsahara som ligger i linje med internationell rätt, inklusive FN:s säkerhetsrådsresolutioner.

Stockholm den 3 februari 2021

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-22)