Ursprungsmärkning av honung

Svar på skriftlig fråga 2017/18:169 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/06533/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:169 av Jens Holm (V) Ursprungsmärkning av honung

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Sverige i likhet med Italien ska införa märkning av importerad honung så att ursprungsländer framgår.

Det finns tydliga regler för ursprungsmärkning av honung som är harmoniserade i hela EU. Enligt direktivet är det obligatoriskt att ange det eller de ursprungsland där honungen skördats på etiketten. Dessutom föreskrivs hur honungen får märkas om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat eller mer än ett tredje land (blandning av EU-honung, blandning av icke-EU-honung eller blandning av EU- och icke-EU-honung). Reglerna föreskriver alltså både att ursprunget ska anges och även hur det ska anges.

Dessutom är det fullt möjligt att frivilligt ange ursprunget mera detaljerat, t.ex. Roslagshonung, Ölandshonung, så länge informationen är korrekt och inte är vilseledande. Jag tycker det är positivt att det är möjligt för branschen att använda symbolen ”Från Sverige” som kan signalera till konsumenterna att hela livsmedelskedjan inklusive förädling och förpackning skett i Sverige.

Jag följer frågan men har inte för avsikt att i dagsläget ändra den svenska lagstiftningen.

Stockholm den 2 november 2017

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-10-25)