Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1748 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/02613/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)
Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

Björn Söder har frågat mig om jag avser påbörja en genomgång av

uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från

Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor

från landet.

Bestämmelser om vem som är att anse som skyddsbehövande i Sverige finns i utlänningslagen. Där finns också bestämmelser om när en skyddsstatus och ett uppehållstillstånd kan återkallas. Dessa bestämmelser bygger till stor del på internationella konventioner och EU-rätten. I Sverige är det Migrationsverket som självständigt ansvarar för prövningen av asylansökningar och som fattar eventuella beslut om att återkalla en skyddsstatus och ett uppehållstillstånd. Jag som minister får inte lägga mig i Migrationsverkets bedömningar i dessa ärenden.

Stockholm den 19 augusti 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-06)