UNRWA:s möjlighet att fortsätta arbetet för palestinska flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1346 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1346 av Thomas Hammarberg (S)

UNRWA:s möjlighet att fortsätta arbetet för palestinska flyktingar

Thomas Hammarberg har frågat mig om min reaktion på den pågående krisen för UNRWA och vad som kan göras för att förhindra försöken att lägga ned UNRWA utan att flyktingfrågan fått en rättvis lösning i linje med gällande FN-resolutioner.

Jag delar till fullo Thomas Hammarbergs oro över UNRWA:s prekära situation samt hans syn på den viktiga roll som organisationen spelar i regionen. Flyktingfrågan är en av de s.k. slutstatusfrågorna som behöver överenskommas mellan parterna i konflikten, som del av en tvåstatslösning, framförhandlad av parterna och förankrad i folkrätten. I avvaktan på denna politiska lösning kommer Sverige fortsätta att stödja UNRWA och dess viktiga mandat.

UNRWA spelar en ovärderlig roll för att tillgodose Palestinaflyktingarnas rättigheter och humanitära behov. Svåra ekonomiska förhållanden och nuvarande pandemi har understrukit detta ytterligare. Men UNRWA bidrar även till fred och stabilitet i en mycket orolig region. Utan UNRWA hade mer än en halv miljon flyktingbarn stått utan utbildning, med allt vad det innebär i form av förlorad framtidstro och risk för radikalisering. UNRWA gör en stor insats för att främja en fredlig utveckling i en politiskt volatil region. Omvärldens politiska stöd för UNRWA är fortsatt starkt, vilket tydligt manifesterades vid mandatförlängningen i FN:s generalförsamling i december 2019. Det är nu viktigt att detta politiska stöd även omsätts i ett långsiktigt och förutsebart finansiellt stöd. För Sveriges del matchas det politiska stödet för Palestinaflyktingarna och UNRWA av ett omfattande, flerårigt och icke öronmärkt kärnstöd (Sida bidrar även till UNRWA:s två humanitära nödappeller för Palestina och Syrienkrisen).

Sverige har spelat en aktiv roll för att uppbåda stöd från andra givare, i nära partnerskap med UNRWA och ofta tillsammans med värdlandet Jordanien. Under mitt besök i Amman, tidigare i januari, träffade jag UNRWA:s generalkommissionär Philippe Lazzarini för att bland annat diskutera vägen framåt för att nå en mer hållbar finansiell situation. UNRWA har de senaste åren levt ur hand i mun, där mycket tid och energi hos både ledning och givare krävts för att hantera akuta kriser. Denna situation är inte hållbar och Sverige har därför, tillsammans med Jordanien och på UNRWA:s begäran, accepterat att någon gång under våren stå värd för en konferens med fokus på UNRWA:s mer strategiska och långsiktiga frågor, inte minst en förutsägbar och flerårig finansiering. Planeringen är fortfarande i ett tidigt skede, men Sveriges förhoppning är att konferensen ska bidra till att UNRWA kan fortsätta sin viktiga verksamhet i avvaktan på en politisk lösning i flyktingfrågan.

Stockholm den 27 januari 2021

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-19)