Tillkännagivandet om danstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1400 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2021/22:1400 av Lars Püss (M)
Tillkännagivandet om danstillstånd

Lars Püss har frågat mig vilket datum riksdagen senast kan förvänta sig att jag presenterar ett förslag i linje med tillkännagivandet om danstillstånd från 2016.

I september 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågan om kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning. Uppdraget redovisades i juni 2018 (Ds 2018:20). I promemorian föreslås att det absoluta kravet på tillstånd ska slopas men att det ska finnas kvar i de fall då danstillställningen utgör en risk med hänsyn till ordning och säkerhet. Utredarens förslag har remissbehandlats.

I april 2020 fick en annan utredare i uppdrag att föreslå förenklade regelverk för mikroföretagande. Uppdraget redovisade i juni 2021 (SOU 2021:60). Den utredaren föreslog bland annat att regeringen bör låta utreda och lämna förslag med innebörden att kravet på danstillstånd ska upphävas i sin helhet. Utredarens förslag remissbehandlades till den 24 januari 2022.

Frågan om danstillstånd bereds nu i Regeringskansliet, utifrån utredarnas förslag och de synpunkter som kommit in under remissbehandlingen.

Stockholm den 13 april 2022

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-03-31)