Sveriges ansvar för människor på flykt

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1069 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/01020/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1069 av Christina Höj Larsen (V)
Sveriges ansvar för människor på flykt

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag anser att de övriga närmare 4 miljoner människor som flytt kriget i Syrien och befinner sig i Turkiet inte har flyktingskäl.

Turkiet har tagit emot över 4 miljoner flyktingar, av vilka 3,6 miljoner är syrier.

Sverige har under perioden 2011–2019 beviljat uppehållstillstånd till 180 000 personer som flytt från konflikten i Syrien. Det är en av Sveriges största humanitära insatser någonsin.

De medieuppgifter som Christina Höj Larsen hänvisar till handlar om hur Sverige hjälper till med anledningen av situationen Turkiet – Grekland, bl.a. genom kvotflyktingsystemet i samarbete med FN:s flyktingorgan (UNHCR). Enligt UNHCR:s vidarebosättningskriterier uppmärksammas de mest utsatta flyktingarna, särskilt kvinnor och barn.

Uttalandet i artikeln ska naturligtvis inte tolkas som att alla med flyktingskäl har fått komma till Sverige. Sverige har emellertid en av världens största flyktingkvoter med 5000 platser per år, varav 1800 platser avsatts i år för syriska flyktingar i Syriens grannländer, däribland Turkiet. Men behoven av fler platser är enorma. Regeringen driver på för att antalet vidarebosättningsplatser måste öka i EU och globalt.

Stockholm den 18 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-09)