Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till ri

ksdagen


Svar på fråga 2018/19:164 av Björn Söder (SD) Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat

Björn Söder har frågat försvarsministern vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet för utlandsinsatser och Sverige som en följd av detta beslut har väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat, och vilka konsekvenser detta skulle få juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt med mera. Frågan har överlämnats till mig.

Av 15 kap. 16 § regeringsformen följer att riksdagens medgivande krävs för att en svensk väpnad styrka ska kunna sändas till ett annat land om det inte finns en skyldighet att fullgöra en internationell förpliktelse som riksdagen har godkänt eller ett medgivande i lag. För det fall riksdagen inte skulle förlänga en insats för vilken riksdagens medgivande krävs skulle den juridiska konsekvensen vara att svensk väpnad styrka inte längre skulle kunna delta i insatsen i fråga. Avveckling av insatsen skulle inledas och genomföras under ordnade former, vilket skulle medföra ekonomiska konsekvenser. Vissa kortsiktiga säkerhetsmässiga konsekvenser för den väpnade styrkan i fält kan aktualiseras under avvecklingen. Det är alltid önskvärt att avvecklingen av insatser sker med lång planeringshorisont och i ett tidigt skede kommuniceras med den organisation som ansvarar för insatsen, samt med de partnerländer som ingår i samarbetet. Ett hastigt eller oväntat unilateralt tillbakadragande skulle väcka frågor om Sveriges trovärdighet som säkerhetspolitisk partner.

Stockholm den 15 februari 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-06)