Stöd till Taiwan

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1837 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
UD2022/ 11620 UD2022/ 11885 UD2022/ 11887 UD2022/ 11842 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2021/22:1837 av Boriana Åberg (M) Stöd till Taiwan, 2021/22:1838 av Joar Forssell (L) Demokratin Taiwans rätt till relationer och förbindelser med omvärlden, 2021/22:1843 av Björn Söder (SD) Stöd för amerikanskt besök i Taiwan och 2021/22:1851 av Markus Wiechel (SD) Kinas aggression mot Taiwan

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att fördöma Kinas aggressioner mot Taiwan och uppmana till fred och stabilitet i regionen. Joar Forssell har frågat mig om Sverige tänker uttala sitt stöd för rätten för två demokratier, i detta fall USA och Taiwan, att själva få bestämma över sina relationer och förbindelser. Björn Söder har frågat mig om jag avser att uttala stöd för den amerikanska talmannens besök i Taiwan, och om inte, varför. Markus Wiechel har frågat mig om jag stöder Nancy Pelosis besök i Taiwan, och på vilket sätt jag avser att tydliggöra detta samt visa mitt stöd för Taiwans rätt att ta emot vilka politiker eller diplomater de vill utan påtryckning från Fastlandskina. Jag besvarar frågorna gemensamt.

Det är oroande att spänningarna i Taiwansundet ökar. Regeringen tar avstånd från bruket av militära hot. I tider av ökande spänningar är det viktigt att alla inblandade undviker att agera på ett sätt som bidrar till dessa och i stället skapar möjligheter för dialog. Detta har UD framfört också till kinesiska företrädare.

Som jag tidigare anfört i riksdagen måste meningsmotsättningar mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan lösas på fredlig väg och på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning. Sverige och EU verkar för fredlig konfliktlösning på folkrättens grundvalar i alla internationella sammanhang.

Stockholm den 16 augusti 2022

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-08-04)