Slavliknande förhållanden i Libyen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:783 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:783 av Anders Österberg (S)
Slavliknande förhållanden i Libyen

Anders Österberg har frågat mig vad jag kan göra gentemot den människohandel och de usla villkor som råder i detentionslägren i Libyen.

Regeringen, tillsammans med vår ambassad i Tunis, följer noggrant den oroande händelseutvecklingen i Libyen.

För att uppnå en hållbar situation för de människor som bor och verkar i Libyen, oavsett om de är flyktingar, migranter eller andra utsatta människor, verkar vi för en skyndsam politisk lösning på konflikten. Det finns ingen militär lösning på situationen i Libyen. En upptrappning i Libyen riskerar att medföra allvarliga konsekvenser inte bara för Libyen och dess invånare, utan också för regionen.

EU, inklusive Sverige, stödjer FN:s arbete för att uppnå en politisk lösning i Libyen. Regeringen välkomnar deklarationen från Berlinkonferensen, som utgör ett led i stödet för FN:s ansträngningar. Berlindeklarationen uttalar stöd för en vapenvila, ökad respekt för och en stärkt övervakning av genomförandet av FN:s vapenembargo samt uppmanar till upphörande av extern inblandning i Libyen. Båda parterna i konflikten har nu utsett representanter till de FN-ledda förhandlingar som planeras av FN-insatsen UNSMIL i syfte att befästa en vapenvila och omsätta överenskommelsen från Berlinkonferensen till praktisk handling. Deklarationen från Berlinkonferensen är ett steg i rätt riktning mot en fredlig, politisk lösning.

EU:s migrationsrelaterade insatser syftar till att skydda flyktingar och migranter, förstöra nätverk för människosmuggling, stärka de libyska myndigheterna och framför allt rädda liv. EU ger därför även ett stort stöd till FN-sändebudet Salamés kontor och gränshanteringsinsatsen EUBAM som arbetar nära tillsammans med FN-insatsen UNSMIL.

Sverige verkar inom både EU och FN för att uppmärksamma flyktingars och migranters utsatta situation, inklusive vikten av humanitärt tillträde till de libyska förvaren. Under 2019 bistod Sverige med 44 miljoner SEK till humanitära insatser i Libyen, bland annat till ICRC, Norska flyktinghjälpens arbete i migrantförvaren och International Rescue Committee.

Regeringen verkar för att alla EU:s insatser bör utgå från libyernas behov och utformas i nära samordning med berörda aktörer, inte minst FN. Regeringen framhåller även konsekvent vikten av att flyktingars och migranters rättigheter värnas.

Min avsikt är att fortsätta lyfta frågan om flyktingars och migranters rättigheter i Libyen inom EU och i FN-samarbetet.

Stockholm den 29 januari 2020

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-21)