Riskreduceringsperspektiv för tobak

Svar på skriftlig fråga 2020/21:808 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:808 av Christina Östberg (SD)
Riskreduceringsperspektiv för tobak

Christina Östberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa ett så kallat riskreduceringsperspektiv för tobak i den kommande ANDTS-strategin.

Regeringen har under flera år bedrivit ett målmedvetet arbete för att minska rökningen och andelen dagligrökare är nu nere på 7 procent. Rökstopp är en av de främsta förebyggande åtgärderna för att hindra sjukdom och förtida död. Regeringens strategi på ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) för perioden 2016 till 2020 går mot sitt slut. Som regeringen tidigare har aviserat har arbetet med att ta fram en förnyad strategi påbörjats och regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan i början av 2021.

Stockholm den 9 december 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-01)