Regeringens nya överenskommelse om förbättrad testning och smittspårning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:691 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på frågorna 2020/21:690 och 2020/21:691 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Regeringens ansvar för förbättrad smittspårning och regeringens nya överenskommelse om förbättrad testning och smittspårning

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig varför jag inte följt de internationella rekommendationer som finns avseende att använda smittspårningsapplikationer i arbetet med att hejda smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Camilla Waltersson Grönvall har också frågat mig varför jag i den nya överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner inte tagit med användande av smittspårningsapplikationer som en lämplig del i arbetet med att hejda smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

I Sverige finns nationella vägledningar för testning, smittspårning och isolering som har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Vägledningarna implementeras av de regionala smittskyddsenheterna.

Digitala verktyg i form av t.ex. mobilapplikationer, appar, som hanterar anonymiserade och aggregerade data kan spela en viktig roll för att bekämpa covid-19 vid rätt tidpunkt. Olika länder redovisar olika erfarenheter av dessa så kallade smittskyddsappar under coronapandemin. Mot bakgrund av det har regeringen gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga digitala smittspårningsstöd och tillämpningar som används i ett urval länder. Vidare har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att identifiera moment och delar i smittskyddsarbetet som kan effektiviseras eller förenklas digitalt.

Ett arbete som kopplar till frågan om smittspårningsapplikationer pågår alltså redan. Det är viktigt att det sker ordnat och säkert. Jag avser följa arbetet noggrant. Vid behov kommer ytterligare åtgärder att övervägas.

Stockholm den 2 december 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-25)