Prioriterad grupp hos Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2021/22:431 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2021/04050 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:431 av Maria Malmer Stenergard (M)
Prioriterad grupp hos Migrationsverket

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att hemvändande svenskars närstående ska vara en särskild och prioriterad grupp i handläggningen hos Migrationsverket.

Det är viktigt att svenskar som lever utomlands kan flytta tillbaka till Sverige med sin familj utan att de behöver vara separerade under en lång tid.

Den 20 juli i år trädde ändringar av utlänningslagen ikraft. I förhållande till vad som gällt under den tillfälliga lagens giltighetstid blev det då enklare för svenskar med väletablerade förhållanden att ta med sina familjer till Sverige, genom att den gruppen nu undantas från försörjningskravet vid anhöriginvandring.

I årets regleringsbrev för Migrationsverket har regeringen fortsatt att prioritera en ökad effektivitet inom tillståndsprövningen. Det är särskilt viktigt att handläggningstiderna och servicen vid prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning och för arbete samt ansökningar om medborgarskap förbättras. Jag kommer därför att fortsätta att följa frågan.

Stockholm den 8 december 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-01)