Pensionsutredarens opartiskhet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2489 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:2489 av Maria Malmer Stenergard (M)
Pensionsutredarens opartiskhet

Maria Malmer Stenergard har frågat mig på vilket sätt jag har säkerställt den upphandlade pr-byråns opartiskhet så att det inte finns andra kunder hos pr-byrån som har egna intressen och agendor rörande pensionssystemet och dess utformning.

Frågan gäller analysen av pensionsavgiften som partierna bakom pensionssystemet, bland annat Moderaterna, kom överens om i den särskilda överenskommelsen från december 2017. Det handlar då om en analys av avgiftsnivån, individ- och samhällseffekter om avgiften skulle höjas. För att klara den uppgiften har Socialdepartementet kompletterat sina egna resurser med kompetens utifrån. Det handlar då om kompetens hos en specifik person med relevant och dokumenterad kunskap och erfarenhet i sakfrågan. Uppdraget är inte ett uppdrag som personen självständigt ska utföra utan arbetet ska ske tillsammans med sakkunniga tjänstemän inom Regeringskansliet och inom Socialdepartementets ordinarie organisation och med sedvanlig styrning. Den analys som ska göras kommer senare att redovisas i Pensionsgruppen och fungera som underlag för vidare diskussioner om avgiftsnivåns storlek.

Den upphandlade kompetensen är således en del av ett arbete där många deltar, diskuterar och granskar. Jag anser därför att opartiskheten i arbetet kan säkerställas.

Stockholm den 21 april 2021

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-09)