Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

03566/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:293 av Johan Forssell (M)
Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller

Johan Forssell har frågat mig varför jag inte har presenterat utredningens (SOU 2017:93 Klarlagd identitet) förslag i en proposition till riksdagen, och när jag avser att gå vidare med utredningens förslag.

Förslagen i Klarlagd identitet rör bland annat Polismyndighetens möjligheter att i samband med en inre utlänningskontroll fotografera en utlänning och ta hans eller hennes fingeravtryck när utlänningens identitet och rätt att vistas i Sverige inte kan klarläggas, men också om ett antal andra åtgärder.

Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet. Arbetet är prioriterat och regeringen kommer återkomma till riksdagen när beredningsarbetet är färdigt.

Stockholm den 6 november 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-30)