Ojämlikhet och väntetider i hjärt-kärlsjukvården

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1003 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/00983/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1003 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ojämlikhet och väntetider i hjärt-kärlsjukvården

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka nya konkreta nationella åtgärder jag avser att vidta för att de omfattande regionala skillnaderna i kvalitet och väntetider inom hjärt-kärlsjukvården ska minska.

Det är mycket glädjande att svensk hjärt- och kärlsjukvård håller hög medicinsk kvalitet. Samtidigt behöver tillgängligheten och jämlikheten förbättras. Den nationella vårdgarantins tidsgräns om 90 dagar, inte 30 som frågeställaren nämner, gäller även inom hjärt- och kärlsjukvården.

För att vården ska bli mer jämlik behöver nya behandlingsmetoder spridas så att de kommer alla patienter till del. Tillgång till rätt kompetens är en förutsättning för detta. Regeringen stöder en långsiktig kompetens-försörjning i hälso- och sjukvården. Under 2020 investeras närmare tre miljarder kronor för insatser för att förbättra förutsättningarna för vårdens medarbetare. Regeringen har även inrättat ett nationellt vårdkompetensråd som ska samordna, kartlägga och verka för en effektiv kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Under 2020 avsätter regeringen också närmare tre tillgänglighetsmiljarder för att korta väntetiderna. Likaså avsätter regeringen 275 miljoner kronor för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom bl.a. stroke och hjärtsvikt. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten ivården och att undanröja onödiga väntetider. Jag och regeringen följer utvecklingen noggrant.

Stockholm den 4 mars 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-24)