Nytt uppdrag till Brå

Svar på skriftlig fråga 2011/12:266 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 9 januari

Svar på fråga

2011/12:266 Nytt uppdrag till Brå

Justitieminister Beatrice Ask

Thoralf Alfsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att det utförs en ny studie som belyser brottsligheten bland personer som är födda i Sverige respektive personer som har invandrat till Sverige. Alfsson påpekar att de senaste uppgifterna från Brottsförebyggande rådet (Brå) avser perioden 1997–2001 och därmed inte är aktuella längre.

Eftersom avsaknad av fakta om brottslighet bland personer som invandrat till Sverige kan bidra till att myter skapas och befästs finns det ett värde i faktabaserad kunskap på området. Under de senaste decennierna har frågan belysts i omgångar av Statistiska centralbyrån (SCB) och Brå och även inom den akademiska forskningen. Sammantaget kan konstateras att förekomsten av personer med utländsk bakgrund i brottsregistren är relativt stabil mellan olika studier och över tid. Trots stora samhällsförändringar och olika metoder för att belysa frågan är slutsatserna genomgående i stort desamma under flera decennier. Senast i början av 2011 publicerades en forskningsrapport vid Stockholms universitet som avser data från 2005 och som bekräftar de tidigare stabila resultaten på området.

De upprepade studierna om brottslighet bland personer med utländsk bakgrund ger inte några skäl att anta att förhållandena skulle ha förändrats på något avgörande sätt under senare år. Jag ser i nuläget inget skäl att särskilt prioritera en ny studie.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-20 Anmäld: 2011-12-21 Besvarad: 2012-01-09 Svar anmält: 2012-01-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-12-20)