Mottagande av kvotflyktingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:827 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju20

20

/03

82

/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:827 av Ludvig Aspling (SD)

Mottagande av kvotflyktingar

Ludvig Aspling har frågat mig om regeringen kommer att presentera statistik för religiös och etnisk tillhörighet hos de personer som väljs ut som kvotflyktingar och varför detta inte sker idag.

Genomförandet av den svenska flyktingkvoten bestäms i samråd mellan FN:s flyktingorgan (UNHCR), Migrationsverket och regeringen. Utgångspunkten för uttagningarna är de av UNHCR prioriterade flyktingsituationerna. Utsatta kvinnor och barn ska särskilt uppmärksammas eftersom de inte sällan drabbas av sexuellt och könsbaserat våld.

Det är i regel förbjudet för Migrationsverket att göra sökningar för att få fram ett urval av personer som exempelvis har ett visst etniskt ursprung. Enligt Migrationsverket förs inte statistik över etnisk eller religiös tillhörighet som skäl för uppehållstillstånd, varken för kvotflyktingar eller andra skyddsbehövande.

Stockholm den 5 februari 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-29)