Minskande kontanthantering

Svar på skriftlig fråga 2019/20:885 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2020/00439/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:885 av Mikael Eskilandersson (SD) Minskande kontanthantering

Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag avser att säkerställa att kontanter accepteras som betalningsmedel för konsumenter och för företagare.

Kontantanvändningen har under lång tid minskat i samhället. Många näringsidkare, i synnerhet inom servicebranscher som hotell och restaurang, har slutat att acceptera kontant betalning. Inom handeln, särskilt inom dagligvaruhandeln, accepterar dock fortfarande majoriteten av butikerna kontanter.

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken, kontanter, är enligt riksbankslagen lagligt betalningsmedel. Det står dock näringsidkare fritt att avtala om annan betalning. Detta avtal kan ske genom att sätta upp en skylt i butik att kontanta betalningar inte accepteras.

I delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) övervägde den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén frågan om att ställa krav på handlarna att acceptera kontanter. Kommittén drog emellertid slutsatsen att det skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av näringsfriheten i nuläget. Riksdagen har därefter givit regeringen tillkänna att tillsätta en utredning om statens roll på betalningsmarknaden och även utreda innebörden av begreppet lagligt betalningsmedel samt hur det eventuellt behöver anpassas till dagens digitala betalningsmarknad. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 12 februari 2020


Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-04)