Lättnader i gymnasielagen till följd av coronapandemin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:376 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:376 av Christina Höj Larsen (V)
Lättnader i gymnasielagen till följd av coronapandemin

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att säkerställa att de vars tillstånd löper ut i december omfattas av lagändringen.

Mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge som utbrottet av Covid-19 har gett upphov till har regeringen påbörjat ett arbete med vissa tillfälliga lättnader av försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd för de som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd bland annat enligt bestämmelserna om den nya möjligheten till uppehållstillstånd som infördes år 2018 i det så kallade gymnasieregelverket.

I dag gäller till exempel att man inom sex månader efter fullföljd utbildning måste få ett arbete för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Givet omständigheterna är det rimligt att man ska ha tolv månader på sig att hitta arbete.

Regeringen avser också att genomföra en förordningsändring som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara minst ett år från beslutstillfället ska anses tillräcklig för att kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Regeringen arbetar så fort som möjligt för att dessa författningsändringar ska komma på plats.

Stockholm den 18 november 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-06)