Kontanter som betalningsmedel hos statliga myndigheter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:429 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/00974

/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:429 av Ulla Andersson (V) Kontanter som betalningsmedel hos statliga myndigheter

Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att statliga myndigheter ska ta emot kontanter som betalningsmedel.

Som Finansmarknadsminister är jag ansvarig för lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Regeringen tillsatte 2016, efter ett tillkännagivande från riksdagen, en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över riksbankslagen. Kommittén ska bl.a. överväga innebörden av Riksbankens monopol på att ge ut sedlar och mynt utifrån det faktum att efterfrågan på kontanter har minskat och att kontanter har ersatts av framför allt olika former av elektroniska transaktioner. Kommittén ska redovisa sina förslag senare i år.

Stockholm den 27 mars 2019

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-19)