Kompetensutvisningarna

Svar på skriftlig fråga 2020/21:37 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/03264

/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2020/21:37 av Ola Johansson (C)
Kompetensutvisningarna

Ola Johansson har frågat mig om regeringen avser att inom kort förändra den lagstiftning som ligger till grund för utvisningar liknande ett ärende som han beskriver.

Frågan tar sin utgångspunkt i ett enskilt ärende som jag som statsråd inte kan uttala mig om. Jag kan inte heller påverka hur en myndighet eller domstol hanterar enskilda ärenden men förutsätter att det sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Utredaren ska bland annat göra en bred analys av rättsläget och dess konsekvenser när det gäller s.k. kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare och lämna författningsförslag som syftar till att utvisningar som sker på grund av försumbara och ursäktliga brister ska upphöra. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska i den del som rör s.k. kompetensutvisningar redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.

Stockholm den 23 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-10)