Klassificiering av Ryssland som en terrorstat

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1828 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1828 av Anders Österberg (S) Klassificering av Ryssland som en terrorstat.

Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på att klassa Ryssland som en terrorstat.

Det finns inget regelverk vare sig gemensamt inom EU eller nationellt för att klassificera länder som terrorstater. Det råder inga tvivel om att ryska trupper har gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp. Regeringens uppfattning är att det finns effektivare sätt att öka trycket mot Ryssland i syfte att få ett slut på aggressionen mot Ukraina och hålla ryska företrädare ansvariga för brott mot folkrätten.

Regeringen bidrar aktivt till att säkerställa ansvarsutkrävande genom ICC, FN:s råd för mänskliga rättigheter, OSSE och EU. Vi välkomnar ICC:s utredning om situationen i Ukraina och stödjer på olika sätt ICC:s åklagarkontor.

De sanktioner mot Ryssland som EU hittills beslutat om är historiskt omfattande. Regeringen kommer fortsätta arbetet med att skärpa sanktionerna ytterligare samtidigt som vi värnar enigheten inom EU. Vårt arbete med att stödja Ukraina kommer fortsätta i oförminskad takt, i syfte att värna Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Stockholm den 12 augusti 2022

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-08-01)