Katalysatorstölder

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2630 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/01686 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2630 av Lars Beckman (M) Katalysatorstölder

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder i närtid som jag har för avsikt att vidta för att minska stölderna av katalysatorer från bilägare.

Regeringen är tydlig med att organiserade tillgreppsbrott ska minska. Inte sällan ligger internationella stöldligor bakom stölderna. Därför gav regeringen 2018 Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten förbättrat sitt operativa arbete på området.

När det gäller katalysatorstölderna specifikt arbetar Polismyndigheten aktivt med dessa bland annat genom brottssamordning och internationellt underrättelseutbyte. Polismyndigheten deltar även i samverkansgrupper med bland andra Larmtjänst, försäkringsbolag och fordonstillverkare, där frågan om katalysatorstölder nu får ett allt större fokus.

Regeringen har gjort och gör stora satsningar för att bekämpa den organiserade brottsligheten, exempelvis genom det löpande samverkansuppdraget till 12 myndigheter och det omfattande 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten, vilket givetvis också innebär bättre möjligheter att bekämpa exempelvis organiserade katalysatorstölder. Dessutom infördes den 1 mars 2021 en ny kvalifikationsgrund i bestämmelserna om grov stöld och grovt häleri. Kvalifikationsgrunden syftar till att systematiska inslag vid stöld- och häleribrottslighet ska få ett större genomslag vid bedömningen av om ett brott är grovt.

Att stärka Polismyndigheten är förstås också en viktig faktor i sammanhanget. Regeringen genomför därför nu den största satsningen någonsin på Polismyndigheten. Aldrig förr har myndigheten haft så många anställda och aldrig tidigare så många poliser. Vi är mer än halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.

Stockholm den 5 maj 2021

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-22)