Kallande av Irans ambassadör till UD

Svar på skriftlig fråga 2018/19:430 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:430 av Markus Wiechel (SD)
Kallande av Irans ambassadör till UD

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser kalla Irans ambassadör till UD för att markera mot domen mot Nasrin Sotoudeh, eller vidta andra åtgärder för att vända utvecklingen i Iran.

Domen mot Nasrin Sotoudeh är mycket bekymmersam. UD har i Stockholm tagit upp fallet under samtal med seniora iranska företrädare på hög nivå, inkl. Irans ambassadör, omgående efter att domen blev känd.

Jag har också offentligt tydliggjort att jag står bakom EU:s uttalande i frågan. EU förväntar sig en omedelbar översyn av Nasrin Sotoudehs dom, samt att Iran säkerställer skyddet för hennes rätt att överklaga domen.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket dålig. Sveriges position vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydlig. Vi kräver fortsatt att Iran respekterar mänskliga rättigheter. Utöver bilaterala kontakter arbetar vi systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare - så även beträffande enskilda ärenden.

Mänskliga rättigheter tas alltid upp i våra möten med Iran. Diskriminering av flickor och kvinnor är exempel på frågor som regelbundet lyfts. Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är en annan tydlig prioritering i svensk utrikespolitik. Situationen för människorätts-försvarare i Iran fortsätter att försämras, en utveckling Sverige – liksom övriga EU - finner oacceptabel.

Stockholm den 27 mars 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-19)