Höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1104 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1104 av Maria Malmer Stenergard (M)
Höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag är beredd att ta några initiativ för att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Syftet är att göra det lättare för högkvalificerade personer att jobba i Sverige och samtidigt ta ett brett grepp om problemen med missbruk och exploatering. Det kan vara befogat för arbetskraftsinvandrare att arbeta deltid, till exempel för att kombinera arbete med studier. Samtidigt är deltidsarbetande en grupp som kan ha en förhöjd risk för exploatering. Den särskilda utredaren ska därför kartlägga i vilken utsträckning deltidsarbetande arbetskraftsinvandrare, särskilt i arbetskraftsintensiva branscher, är utsatta för exploatering och vid behov lämna förslag på åtgärder. Utredaren har även fått i uppdrag att ta ställning till om det ska införas ett försörjningskrav för familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare. Ett sådant krav påverkar naturligtvis inkomstkravet för arbetstillstånd om man har medföljande familjemedlemmar.

Uppdraget ska i den del som rör bland annat försörjningskrav för familjemedlemmar redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 1 november 2021.

Stockholm den 15 januari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-17)