Försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2019/20:574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/0

4095

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:574 av Dennis Dioukarev (SD)
Försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta lagstiftningsåtgärder för att införa krav på försörjning vid arbetskraftsinvandring.

Sverige behöver ett system för arbetskraftsinvandring som möter de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som utländska arbetstagare skyddas mot utnyttjande på ett effektivt sätt. Kriminella aktörer ska inte kunna utnyttja regelverket. Det är även viktigt att lösa problemet med kompetensutvisningar samt att utöka möjligheterna för högkvalificerade personer att söka jobb eller starta företag i Sverige. Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över delar av regelverket. Direktiven för utredningen diskuteras för närvarande med januariavtalets samarbetspartier.

Stockholm den 17 december 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-05)