Förbud mot omvandlingsterapi

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:768 av Robert Hannah (L)
Förbud mot omvandlingsterapi

Robert Hannah har frågat mig om jag och den svenska regeringen avser att följa Tysklands exempel och förbjuda omvandlingsterapi. I frågan hänför sig Robert Hannah till att Tysklands hälsominister Jens Spahn har meddelat att den tyska regeringen avser att förbjuda omvandlingsterapi för hbtq-personer.

I mars frågade Robert Hannah mig om jag och regeringen avsåg att kartlägga och vid behov kriminalisera omvandlingsterapi.

Som jag svarade då är hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter en högt prioriterad fråga för regeringen. Det är i år 40 år sedan homosexualitet avskaffades som sjukdomsdiagnos i Sverige. Sedan dess har mycket gjorts men det finns fortfarande mycket arbete kvar innan alla människor kan känna att de har rätt att vara som de är. Jag anser dock att det kan finnas ett behov av att öka kunskapsunderlaget om s.k. omvandlingsterapi, exempelvis genom en kartläggning av förekomsten i Sverige.

När det gäller s.k. omvandlingsterapi vill jag igen påpeka att detta inte får förekomma inom hälso- och sjukvården. All behandling ska utgå från ett medicinskt behov. Eftersom t.ex. homosexualitet inte är en sjukdom är det inte heller något som ska behandlas inom vården.

Jag vill avslutningsvis upprepa att ingen ska tvingas att genomgå omvandlingsterapi. Det är brottsligt och kan bestraffas t.ex. som olaga tvång.

Stockholm den 3 juli 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)