Folkräkning och folkbokföring

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1129 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:1129 av Maria Malmer Stenergard (M)
Folkräkning och folkbokföring

Maria Malmer Stenergard har frågat finansminister Magdalena Andersson om hon avser ta initiativ till en ny folkräkning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten. Jag delar frågeställarens inställning om vikten av ordning och reda i våra system.

Som regeringen tidigare har beskrivit görs en mängd åtgärder som tillsammans, del för del, ska ge ett uthålligare och mer kontinuerligt system för kunskap om vilka som är bosatta i landet. Regeringen beslutade den 17 december 2020 om ett uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring. Uppdraget ska delvis utföras i samverkan med ett antal kommuner och Skatteverket ska även samråda med andra statliga myndigheter samt inhämta upplysningar från fastighetsägare. För 2021 har myndigheten även tillförts ytterligare 43 miljoner kronor för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten.

De åtgärder som regeringen har genomfört och fortsatt utför kommer att ge viktig kunskap och erfarenhet till involverade myndigheter för att utvärdera förutsättningarna för att utforma en effektiv storskalig folkräkning.

Under 2021 kommer Statistiska centralbyrån att påbörja den folkräkning som görs inom ramen för den hushålls- och boendestatistik som tas fram i den EU-reglerade Census 2021. Detta arbete vilar på den registerinformation som regeringen och berörda myndigheter nu systematiskt arbetar med att förbättra.

Stockholm den 4 januari 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-21)