EU:s respekt för asylrätten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1037 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/00899/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1037 av Christina Höj Larsen (V)
EU:s respekt för asylrätten

Christina Höj Larsen har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa att Grekland respekterar asylrätten och asylsökandes mänskliga rättigheter samt tar emot asylansökningar istället för att höja ”nivån av avskräckning till ett max”.

Situationen vid Greklands gräns mot Turkiet är oroande. EU måste visa solidaritet med Grekland som inte kan lämnas ensamt att hantera situationen. Därför ställer sig regeringen bakom EU:s stöd till Grekland. Självklart ska internationell rätt respekteras och asylrätten värnas. Det är något jag framfört på det extrainsatta ministermöte som hölls med anledning av situationen den 4 mars 2020. Att alla åtgärder för att hantera gränsen måste vara i enlighet med EU-rätt och internationell rätt finns också med i det uttalande som antogs på ministermötet.

Stockholm den 11 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-02)