EU och asylrätten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1103 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/0

1122

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1103 av Yasmine Posio (V)
EU och asylrätten

Yasmine Posio har frågat utrikesministern vad hon avser att göra för att EU ska följa asylrätten i stället för att skjuta över hela ansvaret för de människor som är på flykt på Turkiet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Grekland har såväl en skyldighet som en rättighet att upprätthålla kontroll vid sin och därmed EU:s yttre gräns. För regeringen är det självklart att internationell rätt ska respekteras och att asylrätten ska värnas. Sverige fortsätter att stå upp för asylrätten i alla relevanta diskussioner. Det är något jag framfört på det extrainsatta ministermöte som hölls med anledning av situationen den 4 mars 2020. Att alla åtgärder för att hantera gränsen måste vara i enlighet med EU-rätt och internationell rätt finns också med i det uttalande som antogs på ministermötet.

Ytterst är det kommissionen som ska säkerställa att medlemsstaterna lever upp till de gemensamma bestämmelserna. Kommissionär Ylva Johansson har också framhållit att rätten att söka asyl måste respekteras. Regeringen välkomnar kommissionens pågående arbete för att säkerställa detta.

Stockholm den 25 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-16)