Domen mot Nasrin Sotoudeh i Iran

Svar på skriftlig fråga 2018/19:420 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:420 av Anders Österberg (S) Domen mot Nasrin Sotoudeh i Iran, fråga 2018/19:421 av Fredrik Malm (L) Stöd till de iranska människorättsaktivisterna och fråga 2018/19:422 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) Mänskliga rättigheter i Iran

Anders Österberg, Fredrik Malm och Azadeh Rojhan Gustafsson har frågat mig om hur regeringen agerar med anledning av domen mot människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh och situationen för dömda kvinnor och människorättsaktivister i Iran. Azadeh Rojhan Gustafsson har också frågat mig om vad regeringen gör för fackliga aktivister som Esmail Bakhshi och Sepideh Gholian. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Domen mot Nasrin Sotoudeh är mycket bekymmersam. UD har tagit upp fallet under samtal med seniora iranska företrädare på hög nivå samt med Irans ambassadör, omgående efter att domen blev känd.

Jag har också offentligt tydliggjort att jag står bakom EU:s uttalande i frågan. EU förväntar sig en omedelbar översyn av Nasrin Sotoudehs dom, samt att Iran säkerställer skyddet för hennes rätt att överklaga domen.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket dålig. Sveriges position vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydlig. Vi kräver fortsatt att Iran respekterar mänskliga rättigheter. Utöver bilaterala kontakter arbetar vi systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare - så även beträffande enskilda ärenden.

Mänskliga rättigheter tas alltid upp i våra möten med Iran. Diskriminering av flickor och kvinnor är exempel på frågor som regelbundet lyfts. Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är en annan tydlig prioritering i svensk utrikespolitik. Situationen för människorättsförsvarare i Iran fortsätter att försämras, en utveckling Sverige finner oacceptabel.

Fängslandet av fackliga aktivister och den behandling de utsätts för under fångenskap är mycket oroväckande. Yttrandefriheten och förenings- och församlingsfriheten måste respekteras. Detta tas bland annat upp i UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran som publicerades i april 2017. Vi lyfter frågan om fackliga rättigheter regelbundet med Iran, senast i möte nu i mars med iranska företrädare. Användningen av tortyr och det omfattande tillämpandet av dödsstraff i Iran är alarmerande.

Stockholm den 27 mars 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-18)