Demonstrationer för demokrati i Thailand

Svar på skriftlig fråga 2020/21:539 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:539 av Olle Thorell (S)
Demonstrationer för demokrati i Thailand

Olle Thorell har frågat mig på vilket sätt Sverige och EU bidrar till att minska risken för våldsamheter och för att främja rörelsen för demokrati i Thailand.

Proteströrelsen, som till övervägande del består av unga, kräver demokrati och politiska reformer. Thailand har en skyldighet att fullt ut tillförsäkra rätten till åsikts- och yttrandefrihet i enlighet med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Sverige följer noga utvecklingen. Det är ytterst viktigt att alla parter visar återhållsamhet för att undvika att läget fortsätter att eskalera. Det är också centralt att en genuin dialog förs där berörda får komma till tals och bli hörda. Detta har framförts av Sverige och EU, såväl här i Stockholm som i Bangkok.

Sverige för en nära dialog med företrädare för politiska partier, civilsamhället och försvarare av mänskliga rättigheter i Thailand. Genom det regionala utvecklingssamarbetet stöttar vi flera organisationer som arbetar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Sveriges ambassad i Bangkok främjar aktivt demokrati och mänskliga rättigheter, bland annat genom att bjuda in olika aktörer till samtal och genom offentlig diplomati. Ambassaden bevakar tillsammans med andra EU-medlemsstater rättegångar, med särskild tonvikt på sådana med bäring på skyddet av mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet.

Sverige kommer att fortsätta att noga följa utvecklingen i Thailand och verka för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, att demokratiska principer efterlevs och att rättsstatens principer får råda.

Stockholm den 25 november 2020

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-17)