Avskaffat krav på danstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:172 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/00444

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:172 av Niels Paarup-Petersen (C)

Avskaffat krav på danstillstånd

Niels Paarup-Petersen har frågat mig varför kravet på danstillstånd ännu inte har avskaffats.

I september 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågan om kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning. Uppdraget redovisades i juni 2018 (Ds 2018:20).

Utredarens förslag remissbehandlades från den 5 juli 2018 till den 15 oktober 2018. Ärendet bereds nu i Regeringskansliet.

Stockholm den 19 februari 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)