Avgiftsbelagda kontantuttag

Svar på skriftlig fråga 2018/19:701 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)Svar på fråga 2018/19:701 av Peter Persson (S) Avgiftsbelagda kontantuttag

Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra avgiftsbeläggning vid kontantuttag.

Banker och andra kreditinstitut har rätt att ta ut rimliga avgifter från konsumenter för de tjänster som är knutna till betalkonton med grundläggande funktioner, t.ex. uttag av kontanter i uttagsautomat (4 a kap. 4 § lagen [2010:751] om betaltjänster). I dagsläget har dock kreditinstituten valt att ta ut en avgift för det kort som används för kontantuttag och inte några avgifter vid enskilda kontantuttag i bankomater.

Riksbankskommittén lämnade i juni 2018 sitt delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42). I förslaget tydliggörs de stora bankernas ansvar för en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela landet. I betänkandet poängteras att med rimlig tillgång avses så väl geografisk tillgång som öppettider och priser för kontanttjänsterna.

Riksbankskommitténs förslag bereds i Regeringskansliet. Medborgarnas tillgång till kontanttjänster är viktig och jag kommer därför att noga följa hur tillgången till kontanttjänster i hela landet utvecklas.

Stockholm den 12 juni 2019

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-29)