Asylrätten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/01107/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1101 av Christina Höj Larsen (V) Asylrätten

Christina Höj Larsen har frågat mig på vilket sätt regeringen står upp för asylrätten för de syrier som flyr från kriget och förtrycket i sitt hemland.

Sverige har under perioden 2011–2019 beviljat uppehållstillstånd till 180 000 personer som flytt från konflikten i Syrien. Det är en av Sveriges största humanitära insatser någonsin.

För regeringen är det självklart att internationell rätt ska respekteras och att asylrätten ska värnas. Sverige fortsätter att stå upp för asylrätten i alla relevantadiskussioner. I det uttalande som antogs på ministermötet den 4 mars 2020 med anledning av situationen vid gränsen mellan Grekland och Turkiet anges att alla åtgärder för att hantera gränsen måste vara i enlighet med EU-rätt och internationell rätt. Ytterst är det kommissionen, som fördragens väktare, som ska säkerställa att medlemsstaterna lever upp till våra gemensamma bestämmelser. Kommissionär Ylva Johansson har också framhållit att rätten att söka asyl måste respekteras. Regeringen välkomnar kommissionens pågående arbete för at säkerställa detta.

Stockholm den 25 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-16)