Afghanistans vägran att ta emot sina egna medborgare

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3348 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/ 02726 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3348 av Björn Söder (SD)
Afghanistan vägrar ta emot sina egna medborgare

Björn Söder har frågat mig hur många utvisningar som har kunnat verkställas efter mitt möte med Afghanistans ambassad, och vilka åtgärder jag avser att vidta för att Afghanistan ska leva upp till folkrätten och ta emot sina medborgare som Sverige vill utvisa.

Återvändandefrågorna är viktiga för regeringen. För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske självmant, men annars med tvång. Sedan 2014 har mer än 90 000 före detta asylsökande lämnat Sverige.

Fram till mitten av juni verkställdes avlägsnandebeslut till Afghanistan, dock i begränsad utsträckning på grund av de svårigheter med flygförbindelser och inreserestriktioner som pandemin medfört. Sedan dess har, som alla vet, säkerhetssituationen i Afghanistan försämrats på ett oroväckande sätt.

Den 16 juli 2021 beslutade Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande och i enlighet med svensk lagstiftning att beslut om avvisning och utvisning till Afghanistan inte kan verkställas i nuläget på grund av säkerhetssituationen i landet. Beslutet gäller tills vidare. Samma beslut har fattats ibland annat Norge och Finland.

Regeringen och Migrationsverket följer noggrant utvecklingen i Afghanistan.

Stockholm den 28 juli 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-14)