sou 2001 67

Statens offentliga utredningar 2001:67

Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

Genom beslut den 18 november 1999 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och överväga ändringar av vissa bestämmelser som berör enskilda vägar. Generaldirektören Hjalmar Strömberg förordnades som särskild utredare från och med den 1 mars 2000. Till sekreterare förordnades från och med den 8 mars 2000 numera kanslirådet Peter Fäldt och från den 15 januari 2001 kammarrättsassessorn Magnus Elfström. Numera departementssekreteraren Anna Halvarsson har biträtt utredningen under olika perioder.

Till experter att biträda utredaren förordnades från och med den 29 februari 2000 avdelningschef Lena Dahlgren, marknadschef Göran Eriksson, departementssekreteraren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.