Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

Statens offentliga utredningar 2021:88

sou 2021 88

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

SLUTBETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN OM

ARBETSKRAFTSINVANDRING

SOU 2021:88

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

Slutbetänkande av Utredningen om arbetskraftsinvandring

Stockholm 2021

SOU 2021:88

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0252-5
(tryck)

ISBN
978-91-525-0253-2
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.