Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

Skrivelse 2018/19:8

Regeringens skrivelse 2018/19:8

Riksrevisionens rapport om att nekas

Skr.

sjukersättning och aktivitetsersättning

2018/19:8

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2018

Margot Wallström

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nekad sjuk- och aktivitetsersättning

–effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9). Riksrevisionen har i granskningen analyserat vilka effekter ett nekande av sjukersättning eller aktivitetsersättning har för individens inkomster, hälsa och användning av sjukförsäkringen.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. Det är viktigt att en prövning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Bordlagd: 2018-10-24 Hänvisad: 2018-11-06 Motionstid slutar: 2018-11-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.