Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Skrivelse 2016/17:29

Regeringens skrivelse 2016/17:29

2016/17:29 Regeringens strategi för det

Skr.

nationella arbetet med mänskliga rättigheter

2016/17:29

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2016

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (del I) och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter (del II).

Strategin tar sin utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Strategins innebörd är att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-10-18 Bordlagd: 2016-10-18 Hänvisad: 2016-10-19 Motionstid slutar: 2016-11-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.