Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan

Skrivelse 2017/18:280

Framtidens äldreomsorg

– en nationell kvalitetsplan

Socialdepartementet

Regeringens skrivelse 2017/18:280

Framtidens äldreomsorg – en nationell

Skr.

kvalitetsplan

2017/18:280

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 juni 2018

Ylva Johansson

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för sin syn på äldreomsorgen i Sverige. Vidare redovisas hur regeringen har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. I skrivelsen anges också vilka områden som enligt regeringens mening bör prioriteras under kommande mandatperiod.

Regeringen ger genom sina prioriterade insatser stöd för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-27 Bordlagd: 2018-06-28 Hänvisad: 2018-08-09 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.