Arbetet i frågor som rör Kina

Skrivelse 2019/20:18

Regeringens skrivelse 2019/20:18

Arbetet i frågor som rör Kina

Skr.

2019/20:18

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina, i ljuset av Kinas växande globala inflytande och de nya frågeställningar, möjligheter och utmaningar detta medför.

1

Skr. 2019/20:18

2

Innehållsförteckning

1

Sammanfattning och inledning .........................................................

3

2

Kina i dag..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-10-02 Bordlagd: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-03 Motionstid slutar: 2019-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.