WHO:s covidplattform C-TAP

Skriftlig fråga 2020/21:913 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Världshälsoorganisationen WHO har lanserat initiativet The COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), det vill säga en plattform för att samla data och annan relevant information för att snabbare hitta mediciner och hälsoteknik mot covid-19. Många av världens utvecklingsländer har ställt sig bakom initiativet, men även europeiska länder som Norge, Belgien, Portugal och Nederländerna, för att nämna några.

Sverige har emellertid till dags dato inte ställt sig bakom C-TAP, vilket framstår som märkligt med tanke på Sveriges höga profil i globala rättvisefrågor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige ställer sig bakom WHO:s covidplattform C-TAP?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-09 Överlämnad: 2020-12-09 Anmäld: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga