Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

Skriftlig fråga 2012/13:223 av Lundgren, Elin (S)

Lundgren, Elin (S)

den 19 december

Fråga

2012/13:223 Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

av Elin Lundgren (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För att trafiken på spåren ska ha en chans att fungera är det nödvändigt att utpekade järnvägsprojekt genomförs. I Gävleborg oroas jag över de försenade järnvägsprojekten Skutskär–Furuvik och Söderhamn–Kilafors. De måste byggas klart utan dröjsmål. Båda objekten finns med i den nuvarande nationella planen.

Enkelspåret Skutskär–Furuvik är en mycket besvärlig och hämmande flaskhals för spårtrafiken i dess helhet mellan Norrland och Stockholm. Prognoser visar en ordentlig ökning av trafiken inom den närmaste framtiden på denna sträcka, både av godstrafik och av persontrafik.

Detta nödvändiga dubbelspårsbygge ska, enligt uppgifter från Trafikverket, förhoppningsvis kunna påbörjas under 2013 och vara färdigställt 2015. Förutsättningen är att medel görs tillgängliga. Det är mycket angeläget att detta dubbelspårsbygge påbörjas snarast möjligt så att det kan vara färdigt senast 2015.

Ombyggnaden av järnvägssträckan Söderhamn–Kilafors har försenats. Byggnationerna har avstannat helt, och enligt de senaste uppgifterna från Trafikverket kommer det inte att vara färdigbyggt förrän tidigast 2017. Byggandet har redan kommit en bit på väg. Samtidigt är befintlig räls och kontaktledningar borttagna på stora delar av sträckan. Omledningsmöjligheterna vid trafikstopp på Stambanan och Ostkustbanan har därmed dramatiskt försämrats för en lång tid framåt.

Jag undrar nu vilka besked statsrådet Elmsäter-Svärd kan ge om de utpekade projekten.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-19 Anmäld: 2012-12-19 Besvarad: 2013-01-08 Svar anmält: 2013-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-08)