Värdet av förnybar elexport

Skriftlig fråga 2017/18:967 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har med framgång drivit frågan om en reformering av EU:s utsläppshandel. De nya reglerna innebär en minskad tilldelning av utsläppsrätter (från nuvarande 1,74 till 2,2 procents årlig reduktion) samt en princip för annullering av överskottsutsläppsrätter. Detta kan leda till en omfattande annullering av utsläppsrätter år 2023, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige. De skriver om konsekvenserna av det reformerade handelssystemet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 februari: ”Sverige hade förra året en nettoexport av 19 TWh el. Denna elexport tränger bl.a. undan el från kolkraftverk i vissa av våra grannländer. Elexporten får nu en omedelbar och omfattande klimateffekt. Regeringen bör ge Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att fortlöpande beräkna elexportens klimatnytta, samt ha fokus på att både elektrifiera den svenska fordonsflottan och delar av den energiintensiva industrin och att öka elexporten.”

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för vindkraft, samtidigt som hela Europa har ett stort behov av förnybar el. Det är dags att på allvar börja diskutera elexportens klimatnytta. Föreningen 100 % förnybart uppskattar i en debattartikel i Göteborgs-Posten den 27 februari att den svenska vindkraften om drygt 16 terawattimmar per år genom elexporten reducerar klimatutsläppen i EU med ca 12 miljoner ton, vilket är mer än utsläppen från samtliga personbilar i Sverige (drygt 10 miljoner ton).

Svensk Vindenergi skriver den 21 februari att det finns olika metoder att räkna på klimatnyttan med vindkraft. ”Den av Energimyndigheten och Svenska Miljöinstitutet rekommenderade marginalelsmetoden innebär att vindkraften ersätter den el som annars hade producerats på marginalen, vanligtvis kolkraft. Är denna metod mest relevant att använda eller finns det någon annan och bättre metod?”, frågar sig Svensk Vindenergi.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Avser regeringen att ge Energimyndigheten, Naturvårdsverket eller annan relevant myndighet i uppdrag att fortlöpande beräkna och redovisa elexportens klimatnytta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga