Väntetider för pass

Skriftlig fråga 2017/18:1261 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

För att kunna företa en resa främst utanför EU men i dagsläget, efter införandet av id-kontroller, även innanför EU:s gränser krävs erforderliga resehandlingar. Den vanligaste resehandlingen som medborgare väljer att använda sig av är passet. I dag utfärdas alla pass på Polismyndighetens passexpeditioner.

Tyvärr har resursbristen inom svensk polis blivit tydlig när allt fler passexpeditioner har långa köer för passansökningar. På flera orter runt om i landet kan man få vänta ända till i juli för att få ansöka om ett nytt pass.

I Polisregion syd kan till och med skånska invånare behöva resa så långt som till Kalmar för att få en tid för att hämta ut sitt pass. Nytt bokningssystem och extra många ansökningar nämns återkommande varje år som ett par av anledningarna till bristen på tider för att hämta ut pass. Myndighetens personal själva beskriver åter resursfrågan som polisens akilleshäl och framhåller att man gör det man kan med det man har.

Behovet av att ha ett giltigt pass ökar av naturliga skäl ju närmare semestertiderna kommer. Men när detta kombineras med att möjligheten att få ett pass utfärdat i rimlig tid minskar uppstår stora problem.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att detta återkommande problem motverkas och att pass kan utfärdas i rimlig tid hos polisregionernas passexpeditioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-16 Sista svarsdatum: 2018-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga