Utvisning av utländska studenter

Skriftlig fråga 2017/18:1009 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

På senare tid har flera fall av så kallade kompetensutvisningar av studenter uppmärksammats runt om i Sverige och nyligen i Uppsala. Det handlar om utländska studenter som kommer hit och studerar vid svenska universitet och högskolor men som av olika anledningar senare får sina uppehållstillstånd indragna av Migrationsverket och därför behöver avbryta sina studier och lämna landet innan studierna är avslutade.

För att få uppehållstillstånd för studier krävs det i dag att man kan försörja sig själv. Enligt gällande regelverk innebär det att man per i år måste ha 8 190 kronor per månad tio månader om året på ett konto som tillhör en själv. Antingen måste summan visas upp i klump eller så behövs intyg på att till exempel stipendium kommer att betalas ut.

Lagar och regler är naturligtvis till för att följas. Men flera lärosäten vittnar nu om att Migrationsverket har gjort väldigt strikta tolkningar av försörjningskravet den senaste tiden och att enskilda studenter därmed kommer i kläm på ett sätt som knappast kan vara ha varit avsikten. Ibland handlar det om rena småfel som får förödande konsekvenser för den enskilda studenten, till exempel att pengar har funnits men på ”fel konto” hos någon familjemedlem och att uppehållstillståndet sedan dras in.

Om Sverige menar allvar med att vara en kunskapsnation behöver vi ha ett regelverk som underlättar för utländska studenter att komma hit och studera och som behåller internationella talanger. Inte ett system där flitiga personer utvisas för små och bagatellartade fel och som dessutom skadar Sveriges anseende internationellt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att förhindra fler fall av kompetensutvisningar av utländska studenter? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-12 Överlämnad: 2018-03-13 Anmäld: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga